Mariages

Commune/Paroisse : Spycker

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  TAMMACKER 1721 - 1
2.  TAMMAECKER 1744 - 1
3.  TANDT 1781-1803 1 1
4.  TARTAR 1755 1 -
5.  TAS 1702 1 -
6.  TASSAERT 1788 1 -
7.  TERGIE/TERZIE 1736 - 1
8.  TERI 1593 - 1
9.  TERRIER 1735 1 -
10.  TERSE 1724 - 1
11.  TERSIE 1700-1790 2 3
12.  THERY 1756 - 1
13.  THIBAU 1727 - 1
14.  THIENPONT 1696-1733 3 3
15.  THIS 1794 - 1
16.  THOORENS 1819-1821 - 2
17.  THOORIS 1750 1 -
18.  THYBAU 1732 - 1
19.  THYBEAU 1736 - 1
20.  THYS 1748-1790 2 -
21.  TIBAUT 1709 1 -
22.  TIBAUW 1755 - 1
23.  TIEPONT 1704 1 -
24.  TILYS ? 1593 1 -
25.  TIMMERMAN 1731 1 -
26.  TIYLS 1597 - 1
27.  TORRAS/TERRAS 1698 1 -
28.  TOUPEIN 1722 1 -
29.  TRANSCOUR 1798 1 -
30.  TRISTAM 1698 1 -
31.  TRISTRAM 1755-1770 1 1
32.  TRORES 1702 - 1
33.  TYS 1798-1821 1 1

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)